Historie SDH od roku 1945

V květnu roku 1945 skončila II. světová válka. Radost z osvobození nám však kalila skutečnost, že takřka v posledníchhodinách války, při bombardování Břuchotína dne 8. května zahynuli naši spoluobčané a mezi nimi i břatři hasiči Opletal V. a Meiner R.. Po těžkých letech válečného utrpení a národní nesvobody, kdy veškeré dění bylo pod přísným dohledem okupačních orgánů, začal náš sbor znovu rozvíjet svou činnost v obnovené Československé republice ke cti hasičů a prospěchu spoluobčanů i vlasti. Každoročně v období žní naši členové z organizovali žňové hlídky, které provádělipreventivní kontroly při výmlatu i uskladnění úrody. Vyškolené dvojice zajišťovaly preventivní prohlídky ve všech objektech v naší obci. Kromě plnění svých hasičských povinností se sbor významně podílel i kultůrním dění. Pravidelně se pořádal hasičský ples, hodové a ostatkové zábavy. Zejména v poválečných letech členové sboru vystupovali v divadelních hrách, uváděných v sále místního pohostinství. Brigádně se podíleli na budování a opravách obecního majetku a taktéž pomáhali při sezóních pracích místní JZD.

 • 1947 – Členové zboru zasahují při povodní.
 • 1951 – Je náš sbor přejmenován na na Místní jednotu československého svazu požární ochrany.
 • 1953 – Je provedeno vyčištění a oprava vodního zdroje. Na této akdci bylo odpracováno 896 brigádnických hodin.
 • 1956 – Je sboru přidělen nákladní automobil, který má být upraven pro potřeby hasičů. Karosářské úpravy však jsou nad finanční možnosti našeho sboru. Proto jsme automobil vrátili.
 • 1959 – Sbor dostává novou techniku – agregát PPS-8. Členové sboru zasahují při požáru v Skrbni.
 • 1960 – Obec Břuchotín je sloučena s Křelovem a stává se jeho částí.
 • 1961 – Proběhly oslavy 50let trvaní našeho sboru. Vyjeli jsme 3x k zásahu: Příkazy, Křelov a Skrbeň.
 • 1964 – Sboru je přidělen požární automobil LAFFLY z Chomoutova, které nám několik let dobře sloužilo.
 • 1968 – Došlo k požáru v Břuchotíně v objektu JZD v předkličovně brambor. Díky včasnému zásahu požárního sboru Olomouc a místních hasičů byl požár zlikvidovám v zárodku.
 • 1970 – MNU nám přidělil vozidlo T805.
 • 1971 – Proběhly oslavi 60 let trvání našeho sboru.
 • 1973 – Jsme zasahovali při požáru stohu v Skrbni.
 • 1975 – Obec Křelov se stává příměstskou částí Olomouce. Dochází k rozdělení sborů Břuchotína a Křelova z 3. okresku a vzniká okresek č. 4 .
 • 1978 – Dostali jsme nový automobil ROBUR.
 • 1981 – Plánované oslavy 70 let trvání sboru byly zrušeny vzhledem k tragickým událostem, které postihly obec. V srpnu pak zasahovali naši členové u bratra Doležela, u něhož došlo k samovznícení briket.
 • 1983 – Členové sboru jsou za svou činnost odměněni. Je uspořádán zájezd do hasičského muzea v Přibyslavi.
 • 1984 – Dochází k uzavření místního pohostinství. Tato skutečnost se výrazně promítla v příštích letech do života našeho sboru.
 • 1985 – Se uskutečnil další zájezd do Jeseníku. V závěru roku požádala majitelka budovy pohostinství o navrácení majetku. Tím obec přišla i o sál, tedy jedinou místnost, kde mohla pořádat kultůrní akce.
 • 1986 – Proběhly oslavy 75 let trvání našeho sboru. V září naši členové navštívili muzeum pana Samohýla ve Zlíně a lázně Luhačovice.
 • 1987 – Byly zahájeny práce na rekonstrukci budovy útulku. Na podzim se uskutečnil zájezd do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a na Pustevny.
 • 1989 – Dne 13.8 vznikl požár stodoly u paní Haderkové. I přes zásah požárního sboru Olomouc a místních hasičů objekt zhořel a podařilo se zabránit pouzerozšíření požáru na okolní budovy.
 • 1991 – Se konaly oslavy 80 let trvání našeho sboru a při této příležitosti byl vysvěcen náš prapor. Byla to první větší akce, která proběhla v novémhasičském areálu
 • 1992 – V areálu hasičů v Břuchotíně proběhlo okresní kolo hasičské soutěže.
 • 1993 – V Břuchotíně se koná hasičská soutěž za účasti 10 sborů.
 • 1994 – V Břuchotíně se opět koná okresní kolo hasičské soutěže. Občané Křelova a Břuchotína v referendu rozhodli o samostatnosti obce. Sbor dobrovolných hasičů je převeden pod obecní úřad Křelov – Břuchotín.