Povodně 1997

V červenci roku 1997 se odehrálo drama jedné z největších přírodních katastrof 20. století na našem území. Vydatné několikadenní deště způsobily rozvodnění většiny řek Moravy, Slezska a severovýchodních Čech.

 • 6.7. Propukají záplavy na severu Moravy a ve Slezsku.
 • 7.7. Záplavy si vyžádali prvních pět lidských obětí. Povodňová vlna se blíží k Litovli. V Olomouci je vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.
 • 8.7. Na Olomouc se valí obrovská masa vody. Jsou zaplaveny přilehlé obce Horka nad Moravou, Chomoutova městské části Černovír a Novosady. Evakuaci osob v postižených oblastech provádí armáda České republiky. Řeka Bečva zaplavila obec Troubky a v několika hodinách nechala v troskách 150 domů.
 • 9.7. Voda zaplavila centrum Olomouce a rozdělila město na dvě části. Všechny přístupové cesty jsou odříznuty,příjezd je možný jen od Prostějova. Ve městě nefunguje elektřina, plyn, zásobování, doprava, telefony. Občané nemají potraviny, pitnou vodu ani žádné informace.

   

 • 10.7. Záchranáři a dobrovolníci zajišťují na lodích rozvoz základních potravin a léků v zatopených částech. Lidé získávají první informace z obnoveného rozhlasového vysílání.
 • 11.7. Záplavová plna postupuje po toku řeky Moravy a v ohrožení se ocitají města a obce na jejím dolním toku.
 • 12.7. Voda v Olomouci pomalu ustupuje a odkrývá dílo zkázy.
 • 13.7. Lidé se vracejí do postižených oblastí. Vzrůstá akutní nebezpečí vzniku epidemií infekčních nemocí.
 • 14.7. Občané začínají likvidovat spoušť, kterou povodeň napáchala. Na schůzi SDH Břuchotín je rozhodnuto, že sbor vyšle své členy na pomoc do postižených oblastí.
 • 15.7 Jednotka zasahuje podle pokynů HZS Olomouc. Provádí odčerpávání vody v objektu výzkumného ústavu a zatopených zahrádek na Černé cestě,

ve spolupráci se sborem z Chválkovic udržuje průjezdnost železničního podjezdu směr Šternberk. Později je převelena do Černovíra.

Nepřetržitý provoz a silně znečištěná voda se stali příčinou problémů s čerpadlem ,ale členové jednotky si i v těžkých podmínkách dokázali vždy poradit.

Plné pracovní nasazení stálo naše hasiče mnoho sil a odpočinek je jistě zasloužený.

 • 2.8. Jednotky SDH po dohodě s HZS Olomouc ukončili svou činnost. Příkladnou prací náš sbor vzorně reprezentovali tito členové:
  Listopad Z. Dostál O. Kalva J.
  Listopad J. Haderka P. Tichý J.
  Listopad P. Kyntl E. Bučik P. st.
  Chovanec A. Kadláček M. Bučík P. ml.
  Dostál P. Korhoň J. ml. Brázdil O.

  kteří odpracovali ve dnech od 14.7. do 2.8. celkem 1377 hodin.

   

 • 29.7. na celém zaplaveném území byl odvolán třetí stupeň povodňové aktivity.Posledním okresem, kde byl zrušen, byla Břeclav.

Ničivé povodně v červenci 1997 si vyžádali 50 obětí. Voda zaplavila 1/3 našeho území, bylo postiženo 536 měst a obcí. Zničeno nebo poškozeno bylo téměř 29 000 obydlí a stovky dalších hospodářských objektů a zařízení. Statisícům spoluobčanů tato pohroma zasáhla krutě do jejich života. Mnozí z nich se vyrovnávali s jejími následky po dlouhá léta. Celková škoda způsobená povodní se odhaduje na 62,6 miliard Kč.