Povodně 2006

Začátek roku bohatý na sněhovou nadílku jistě potěšil všechny příznivce zimních radovánek, ale vodohospodářům přidělal vážné starosti. A příchod jara provázený náhlým oteplením a vydatnými srážkami pak jejich obavy zcela naplnil. Koncem března začala tak prudce stoupat hladina řeky Moravy, že povodňová komise vyhlásila 3 stupeň povodňové aktivity. V pátek 31.3. v dopoledních hodinách započala stavba hrází v Černovíře a Chomoutově, které měly ochránit tyto městské části před zaplavením. Do stavby v Černovíře se zapojili i členové našeho sboru a spolu s ostatními pracovali až do večerních hodin.Pak byly jednotky staženy místní zbrojnice k odpočinku. Ve 22.hodin vyhlásil hejtman Olomouckého kraje stav nebezpečí a po půlnoci byla zahájena evakuace obyvatel z ohrožených částí. Hasičské jednotky dostaly za úkol kontrolovat průběh evakuace a zmapovat přítomnost osob v přidělených úsecích.

V sobotu 1.4. v 5 hodin ráno naši jednotku odeslal velitel zásahu na okraj CHomoutova, k opravě poškozené hráze, a po návratu jsme pokračovali v roznášení pytlů s pískem a stavbě hráze v Černovíře. Protože se v průběhu dne přidalo k pracujícím hasičům velké množství dobrovolníků z řad obyvatelstva, byla naše jednotka v počtu 7 mužů opět převelena do CHomoutova. A zde pokračovala po boku ostatních zasahujících hasičů v nerovném boji s přírodním živlem. Bohužel, ani obrovské úsilí všech zúčastněných nestačilo. V neděli 2. 4. po půlnoci došlo k poškození hráze mezi obcemi Horka nad Moravou a CHomoutov a přibližně ve stejnou dobu i k protržení protipovodňových vaků v Černovíře. Byla nařízena okamžitá evakuace obyvatel a po jejím skončení po 3 hodině ranní byly hasičské jednotky staženy na základnu HZS Olomouc. Posléze byly odeslány domů, aby nabraly nové síly, neboť je čekal další obtížný úkol – odstraňování následků záplav.

V odpoledních hodinách nás informovali hasiči z Černovíra, že zahajují odčerpávání vody ze zaplavených ulic. Do akce vyjela naše jednotka v počtu 5 mužů a kromě čerpadla PS12 zajišťovala i provoz dvou plovoucích čerpadel nepřetržitě až do 4. 4., kdy v odpoledních hodinách došlo k poškození našeho stroje. Protože závadu nebylo možné odstranit na místě, vrátili jsme se po 19 hodině do Břuchotína.

Ve středu 5. 4. jsme pracovali ve zbrojnici po celý den na opravě stroje. Bylo nutné zabudovat jiný typ zapalování, upravit elektroinstalaci a samozřejmě seřídit chod motoru. Při této příležitosti jsme provedli i vyčištění chladícího systému. Ve čtvrtek 6. 4. jsme od 7 hodiny ranní do 19 hodin odčerpávali vodu v chovatelském areálu v Černovíře. A stejný úkol nás čekal i v pátek 7. 4. Na víkend byly povolány další odpočaté jednotky a tak jsme dostali volno.V neděli pak bylo odčerpávání vody ukončeno.

Prací na stavbě hrází a odčerpávání vody ve dnech 31. 3. až 7. 4. v Chomoutově a Černovíře se zúčastnili tito naši bratři: Brázdil O, Bučik P. ml, Cimprich L., Haderka P., Kadláček M., Kalva J., Kyntl E., Listopad Z. a odpracovali celkem 634 hodin. Přesuny techniky dle potřeby zajišťovali:Korhoň P,Tichý J.

… podívejte se na naši FOTOGALERII

 

Čerpání lagun

V pondělí 10. 4. na poradě na HZS Olomouc jsme byli požádáni, abychom spolu s dalšími sbory zajistili odčerpání lagun vzniklých u Černovíra. Tato akce trvala od 10. 4. do 15. 4. a z každého sboru vždy dvoučlenná hlídka udržovala nepřetržitě v chodu své čerpadlo. Náš sbor zde zastupovali bratři: Cimprich L., Kalva J., Kyntl E., Listopad Z.